Covid udlal z tisc Brit kutily. Narostl ovem i poet domcch zrann

Analzu pjm novch pacient v britskch nemocnicch zhotovila spolenost PA Media. Jej zvry ukazuj, e poet ppad hospitalizacenarostl v porovnn s pedcovidovm obdobm asi o devatenct procent. Zrann lid souvisela pedevm s aktivitami, jejich popularita vzrostla v asech lockdown a lid si je zpsobili sami. Informaci pinesl britsk list The Guardian.

Do nemocnic se napklad podle dat NHS v letech 202021 dostalo 5 600 lid pot, co se zranili njakm runm, napklad elektrickm pstrojem, vce ne 2 700 ppad hospitalizace zase mlo spojitost se zrannm manulnmi nstroji, jako je napklad pilka nebo kladivo.

349 lid zranila sekaka, na atrakcch dtskch hi utrplo zrann vce ne 5 300 lid, jejich prmrn vk inil devt a pl roku. Do tto kategorie vak spad i notn st dosplch rodi i prarodi. Destky lid ve vku nad ticet let napklad piznaly, e zrann si pivodili prv na dtskm hiti. V tto statistice vak figuruje o osm zrannch ve vku 90 let plus. 962 lid si pivodilo jmu pot, co plhali na stromy nebo z nich spadli. Zrann zpsoben namhavmi nebo opakujcmi se pohyby pivedla do nemocnic 12 355 lid.

Lockdown se nkdy povauje za synonymum pro boom domcch zvat. Jak ukazuj daje britsk asociace vrobc krmen pro zvata, do nemocnic sanitky v danm obdob pivezly 7 386 lid pot, co je kousl pes, 47 lid pokousal potkan, 60 lid se dostalo do kontaktu s jedovatm pavoukem, zatmco jedovat tr zranil pouze tyi lidi.Jednu devadestiletou pacientku museli do nemocnice pevzt pot, co ji zranil krokodl.

Dlouh hodiny v izolaci pimly tisce Brit tak k tomu, aby zdokonalovali sv kuchask umn. S nsledky poplenin horkou vodou, jdlem i olejem zchranky do nemocnic pevezly celkem 2 243 pacient. Pestoe Britsk ostrovy si podle meteorolog bhem prvn koronavirov krize mnoho slunce tradin neuily, statistiky ukazuj, e nemocnice se musely postarat i o 153 ppad ehu sluncem.

I kdy museli Britov trvit pevnou st obdob doma, zvil se pekvapiv i poet lid zasaench bleskem. Mezi lety letech 201920 zaznamenaly statistiky pouze ti takov ppady, v obdob 202021 u jich bylo osmnct.

Zveejnn sla ovem zohleduj pouze zrann, kter musely eit nemocnice. Jejich poet je mnohem vy, vezmou-li se v vahu i ppady een na pohotovostech i u praktickch lka. Celkov poet zrann zpsobench nehodami, tedy nejen domcmi, v Britnii v porovnn s pedchozmi roky klesl, nebo lid trvili nebo museli trvit vce asu doma.

Zveejnn sel o potu hospitalizovanch nm vdy slou jako ukazatel zmny mry jednotlivch typ zrann, kter vyaduj nemocnin pi, k mluv Krlovsk spolenosti pro prevenci nehod RoSPA. Z jednotlivch daj vdy dokeme vyst trend, kter za jednotlivmi zrannmi stoj. Nehodm se vdy d pedchzet, dodv mluv podle Guardianu.