eku, kterou poheovali v Britnii, nalezli mrtvou v londnskm parku

Velmi smutn zprva: Britsk policie dnes odpoledne naemu zastupitelskmu adu v Londn bohuel potvrdila, e nalezla tlo poheovan esk obanky, uvedl Jakub Kulhnek na svm Twitteru. Pina mrt se podle jeho slov stle vyetuje.

Tlo dvaaticetilet eky, kter v Londn pracovala jako zdravotnice v dtsk nemocnici, se podle britskho tisku nalo v nedli dopoledne v parku Brunswick ve tvrti Camberwell na jihu Londna, kde bydlela.

Policist u dve v souvislosti s ppadem zadreli jednoho mue, kter byl v nedli podle listu The Guardian proputn na kauci. V tto ran fzi vyetovn je smrt eny povaovna za nevysvtlenou, citoval denk z komunik londnsk policie. Podle policejnho prohlen se ek na formln identifikaci, ale rodina poheovan byla o vvoji informovna.

Policie po ece nkolik dn ptrala. Naposledy byla spatena ped dvma tdny, kdy jela z prce dom. Velk obavy projevovala jej rodina v esk republice, uvedla v sobotnm videu Lucy OConnorov z policejnho oddlen ve tvrti Lambeth.

eka podle OConnorov z policejnho oddlen v nedli 28. listopadu okolo 19:45 odela z prce a zamila dom do tvrti Camberwell. Naposledy byla dajn spatena v autobuse asi o pl hodiny pozdji. Ped nastoupenm do autobusu si jet vybrala penze. Jej zmizen nahlsil 3. prosince nkdo z jejch spolupracovnk.

Od 7. prosince bylo po en vyhleno ptrn tak v esk republice, ekla policejn mluv Milena abatov.

Mme nesmrn obavy o nai drahou kolegyni, kter je nezvstn, uvedla u dve v twitterovm pspvku skupina zdravotnickch zazen. Chtli bychom pobdnout kohokoli, kdo by mohl mt jakkoli informace, kter by ji mohly pomoct najt, aby kontaktoval policii, pokraovalo sdlen.

Veejnost ke spoluprci vyzvala i poslankyn Harriet Harmanov, kter v sobotu na ppad upozornila pi tiskov konferenci. Je nezvstn u nkolik dn, je j jen 32 let, je z esk republiky, jej rodie jsou pochopiteln k smrti ustaran, ekla labouristick politika, piem v ruce drela fotografii eny distribuovanou londnskou polici.