Ministerstvo uprav dotace na vzkum, na covid bude mon erpat a 150 milion

V programu na podporu zdravotnickho vzkumu se od roku 2015 rozdlilo pes 7,2 miliardy korun. Dosud ml ti hlavn oblasti – vznik a vvoj chorob, nov diagnostick a lebn metody a epidemiologie a prevence nejzvanjch chorob.

Zmnou uren sti penz chce ministerstvo umonit analzu a zobecnn poznatk o pandemii covidu a formulovat vhodn postupy pro dal fungovn zdravotn pe.

V souasnosti, kdy epidemiologick data zanaj pomalu vykazovat uritou stagnaci, je nezbytn na zklad racionlnch postup, dat a zskanch znalost pistoupit k jejich analze, zobecnn a formulace postup pro zdravotnictv R. S uritm odstupem od konce nouzovho stavu je aktuln nutn provst analzu dopadu tohoto onemocnn na zdravotn pi s clem zdokonalit jednotliv postupy pro ppad petrvvn epidemie nebo pro ppad jejho opakovn, pe se v dokumentu.

Ministerstvo: Jeje teba se zamit na odsunutou pi

Covid podle ministerstva otevela adu tmat ve virologii, molekulrn biologii, epidemiologii i ad obor klinick medicny. Vzkumnci se maj zamit zejmna na diagnostiku, lbu stedn tkch a tkch forem nemoci covid-19, riziko peten pracovi intenzivn pe nebo dopady do oblasti duevnho zdrav.

Podzim uke, jak jsme po vlnch covidu imunn, k epidemiolog Smejkal

Zrove je teba podle ministerstva podpoit poskytovn t zdravotn pe, vetn zkrok a vyeten, kter byla kvli epidemii odsunuta, a zjiovat dsledky tchto odklad na zdrav obyvatelstva. Odbornci poukazuj na to, e proti roku 2019 vznamn poklesl poet preventivnch prohldek dosplch nebo screeningovch vyeten, kter maj odhalit rakovinu.

Zmnu programu ministerstvo pipravilo s Agenturou pro zdravotnick vzkum R a konzultovalo s vldnm zmocnncem pro vdu a vzkum ve zdravotnictv Ondejem Slabm. Veejn sout o podporu projekt bude vyhlen jet letos. Ministerstvo program na podporu zdravotnho vzkumu upravovalo u letos v ervnu, kvli epidemii ho muselo prodlouit. Nkter pracovit nestihla sv projekty vas dokonit.