nsk pstup k pandemii ohrouje svtov rst. Tamn prmysl se propad

V n nyn zan rst i nezamstnanost, kter se v dubnu pehoupla pes hranici esti procent. Vrazn stoup hlavn u mladch, ta je nyn na nkolikaletm rekordu. S odkazem na nsk statistick ad o tom informovala agentura Bloomberg.

Dubnov vlna covidu-19 mla velk dopad na ekonomiku, ale dsledky budou krtkodob, ekl mluv statistickho adu Fu ing. Dlouhodob zklady nsk ekonomiky se podle nj nijak nemn. Pokud covidov kontroly pokro a projev se politika clen na stabilizaci ekonomiky, lze podle nj oekvat postupn oiven.

Uzvry vyvolan enm covidu-19 po cel zemi a omezen pohybu naruily ekonomickou innost. Finann centrum zem anghaj by po nkolikatdennm lockdownu mlo zat ruit vtinu omezen, normln ivot by se do nj podle ednka, na nho se odvolv Reuters, ml vrtit k 1. ervnu. Mstostarosta msta v nedli ekl, e do normlnch kolej se m anghaj vrtit do konce ervna.

Rusko prodv uhl do ny pod cenou, v dubnu byl vvoz rekordn

Podle analytik vak dubnov sla naznauj, e leton pokles bude silnj, ne se ekalo. daje o aktivit za duben odhalily kody zpsoben karantnou v anghaji a v dalch stech zem, uvd analza agentury Bloomberg. inky jsou mnohem ir a hlub, ne se pvodn pedpokldalo, dodv analza.

Podle agentury Reuters zveejnn daje posiluj obavy, e druh nejvt svtov ekonomika by mohla ve druhm tvrtlet klesnout. V prvnm tvrtlet se hrub domc produkt ny v mezironm srovnn zvil o 4,8 procenta proti rstu o tyi procenta v pedchozm tvrtlet. Byl vy, ne odhadovali analytici.

nsk problmy ale mohou zkomplikovat i situaci kolem globlnho hospodskho rstu. Stoupat by kvli tomu mohla nadle i inflace. Uzvry v mnoha nskch mstech toti znamenaly dal tvrdou rnu pro dodavatelsk etzce. Mnoh firmy zastavily i na nkolik tdn vrobu a patila k nim mimo jin tak teba automobilka Tesla.

na se sna krizi zmrnit

Peking signalizoval, e politici zesl podporu tamj ekonomiky. nsk centrln banka v nedli podnikla kroky ke zmrnn krize v oblasti bydlen tm, e snila hypoten sazby pro ty, kte si kupuj nemovitost poprv. rokovou sazbu u jednoletch pjek ale v pondl ponechala beze zmny.

nsk ednky tak trp, e v dubnu poklesl poet poskytnutch vr, a to na nejni rove od prosince roku 2017. Bhem prvnch ty msc tohoto roku se propadly i investice do nov nsk vstavby, a to meziron a o 32 procent. Trh s bydlenm pitom pat k podstatnm zdrojm nskho hospodskho rstu.

Ke zven poptvky po vrech je zapoteb vc ne jen ni rokov sazby. Dvra toti dostala v n v posledn dob docela zabrat, ekla pro agenturu Bloomberg ekonomika Helen chiao z instituce Bank of America.