Nulov tolerance v praxi. na posl obyvatele do karantnnch tbor

Jedno z vide napklad ukazuje pracovnky v blm ochrannm odvu, kte stoj pobl ady krychlovch zazen, kter maj bt zmnn tbory. Dal zbry u zevnit cely ukazuj holou mstnost s toaletou a postel.

Nen jist, odkud pesn zbry jsou. na ped blcmi se zimnmi olympijskmi hrami uzavela kvli covidu ti msta, celkem se nyn v lockdownu nachz a dvacet milion lid.

Znan znepokojen vyvolv u vldy covidov situace ve mst Tchien-in, kter se nachz v blzkosti Pekingu, kde se budou hry odehrvat. Aby napklad ady zabrnily rozen koronaviru bhem her, v hlavnm novinskm sle podvaj jdlo roboti, pchoz astnci mus jt do karantny na ti tdny.

Videa by tak mohla pochzet z u nkolik tdn uzavenho msta nskho msta Si-an. Zazen pro pacienty podezel z nkazy covidem pipomnaj ty, kter dlnci postavili na okraji nskho msta -ia-uang v provincii Che-pej.

Neoven zprvy tvrd, e ady poslaly do karantnnch tbor miliony lid. Podle listu The New York Times do zazen muselo odejt nanejv 45 tisc lid.

Stanice BBC na potku ledna uvedla, e ady v Si-anuo plnoci vzbudilyobyvatele jednoho obytnho domu a poslaly je do karantnnch zazen. Pkaz se tkal senior, thotnch en i malch dt.

Obyvatel si na jednn ad stovali na socilnch stch. Mstnosti jsou podle nich velmi mal, je v nich zima a nikdo jim nepodv jdlo. Nic tu nen, jen zkladn nutnosti. Nikdo ns nekontroluje, co je to za karantnu, uvdl jeden pspvek na nsk sociln sti Weibo.

V samotnm Si-anu stle vldnou psn pravidla. Obyvatel celch tvrt nemohou vbec vychzet ven, protoe ta jsou povaovna za rizikov. Jsou odkzni na dodvky jdla, piem ale kvli nedostatku pracovnk a distribunm problmm se na nkter vbec nedostane.

Konec rande naslepo

Lehce humorn dokresluje realitu kadodennho ivota v drastickm nskm lockdownu ppad eny jmnem Wang, kter kvli nhl uzve msta musela zstat u mue, kter ji pozval na jdlo k sob dom v rmci rande naslepo. Wang nyn zveejuje informace o ivot s neznmm muem, k nmu nic nect,v populrnch krtkch videopspvcch.

Jin pbhy jsou ovem tragick. Velk pobouen vyvolal napklad ppad thotn eny, kter potratila, protoe ji nsk nemocnice nechtla vpustit dovnit bez platnho testu na koronavirus. Zdravotnci t odmtli mue, jeho postihl infarkt, protoe byl z oblasti stednho rizika . Mu zemel.

Banalita zla

Dodrovnpodku v n zajiuje armda komunitnch pracovnk a ednk. Ti v, e tm pln vli nskho prezidenta a generlnho tajemnka stednho vboru Komunistickstrany ny Si in-pchinga, pe list The New York Times. Oddanost tchto lid komunistickmu reimu udivuje intelektuly i bn obany. Poukazuj na nmeckou filozofku Hannah Arendtovou a pouvaj jej termn banalita zla. Arendtov pojem pouvala k vysvtlenbyrokratickho jednn ednk v nacistickm Nmecku, kte se podleli na pronsledovn a likvidaci lid nikoliv z pesvden, ale protoe to pro n byla npl jejich bn prce.

Podle zprv nkte horliv strci podku tm jedincm, kter odhal, fyzicky ubliuj proto, e poruuj karantnn pravidla. Dva pracovnci bezpenosti mli zmltit mladho mue, kter se pokouel si sehnat nco k sndku.

Podle listu existuj dvody, pro lid v systmu neprojevuj soucit vi obyvatelm uzavench mst. Nejmenovan lka z provincie An-chuej musel na patnct msc do vzen za to, e selhal v dodrovnpandemickch protokol a lil pacienta s horekou.

nt vdci jsou pesvdeni, e nekompromisn pstup vldy nese sv ovoce.Protoe na u dva roky udruje covidov slatak nzko, nemus vybrat mezi zdravm lid a ekonomickmi aktivitami, jako je to v rozvinutch zemch v Evrop a Americe, ekl docent ekonomieLi Wen-po z univerzityTchien-in.