Omikron je mrnj i u neokovanch, rizikem je pro mal dti, tvrd studie

Omikron celosvtov vyvolv men komplikace ne pedchoz varianty a vdci z JARse sna zjistit, do jak mry je to kvli lep imunit populace zskan okovnm, a do jak kvli vlastnostem samotnho omikronu, kter je mn virulentn.

Studii provedl jihoafrick institut pro nakaliv nemoci (NICD) v provincii Zpadn Kapsko. Vdci tam srovnali 11 600 pacient z prvnch tech vln covidu-19 s 5 100 lidmi nakaenmi variantou omikron, ji v JAR rozpoznali v listopadu.

Vsledky autoi interpretovali tak, e asi tvrtina niho rizika tkho prbhu pi nkaze omikronem jde na vrub charakteristice samotnho viru.

Za tto vlny epidemie omikronu byl tk prbh covidu-19 zredukovn vlivem bu u dvj nkazy nebo ochrany, ji poskytuje okovn. Ve srovnn s variantou delta lze asi 25 procent snenho rizika hospitalizac nebo mrt pist vnitn men virulenci omikronu, uvd se v zvrech studie.

Rizikovj pro mal dti, ale sp mrn

Pokud jde o dti, varianta omikron se zd bt nebezpenj pro ty nejmen. Vyplv to z britsk studie, kterou maj k dispozici poradci tamn vldy. Ukazuje, e z dt hospitalizovanch s covidem-19 v poslednm msci bylo 42 procentm mn ne rok. U pedchozch vln inil jejich podl zhruba 30 procent.

Nejsou to nijak zvl᚝ nemocn dti. Ve skutenosti pichzej na krtkou dobu, ekl novinm profesor Calum Semple z Liverpoolsk univerzity. Dodal, e kles i podl dt vyadujcch kyslkovou podporu.

Semple pipustil, e proporcionln pokles hospitalizac u starch dt lze sten vysvtlit vy prookovanost mezi dtmi nad 12 let. Ta ale podle nj nevysvtluje ve.

Profesor Russell Viner z University College London (UCL) nabdl sten vysvtlen. Pznaky vyvolan variantou omikron se podle nj mohou podobat respiranm problmm, kter nut rodie brt nemluvata na preventivn nemocnin vyeten. Star dti s mrnmi pznaky nemocnici ani nenavtv. Ran data je podle Vinera jet teba ovit.