Po torndu pomhali i proputn hornci. Osudy usedlk jsou stran, l

Jak vs napadlo vyjet pomhat do torndem poniench vesnic?
Radim Sosna: Kdy jsem vidl v televizi, co se tam stalo, tak m napadlo, e tam budou potebovat kadou ruku. e mm as, a tak pro nevyrazit pomhat.
Roman Filk: U m to bylo podobn. Napsal jsem to na Facebook, to sam vlastn udlal Radim. Chvilku jsme ekali, jestli se nkdo nepid, nakonec jsme se dohodli sami, naloili njak materil a vyrazili.

Kolik lid se na vai vzvu vyrazit pomhat pihlsilo?
Filk: Moc ne. Spe ns odrazovali. Vichni jen psali, a tam nejezdme, e v televizi kali, e tam nikdo nem jezdit.

Takov informace tehdy skuten byly. Jak to pak bylo na mst?
Sosna: Na zatku, kdy byl ten nejvt chaos, vude vechno rozhzen, vlely se tam teba i osobn vci, to mlo njak smysl, ale kdy se to uklidnilo, bylo tam hodn prce pro vechny.

Vy jste nepijeli jen pomhat, pivezli jste i materil.
Filk: J jsem pracoval dlouh roky jako dln zchran, take jsem oslovil sv bval kolegy, e jedu pomhat, jestli m nkdo zjem pispt, e budu rd. Kluci poskldali penze, nakoupili hebky, plachty, kladiva, rukavice. To vechno jsem naloil, i s koleky a motorovou pilou, kter jsem pihodil, a vyjel jsem.

Kolik t pomoci bylo?
Filk: To netum, ale kdy jsme se s Radimem potkali na dlnici, tak moje auto sedlo hodn nzko. Jel jsem maximln 110.

OBRAZEM: Hrdinov vednho dne. Dobrovolnci z cel zem pomhaj na Morav

Jak vypadala organizace po pjezdu?
Sosna: Byli jsme telefonicky domluven s tamnm krizovm tbem. Kdy jsme pijeli, poslali ns hned do fronty aut, kter ekala na vyloen nkladu. Vyloili jsme, a pak jsme se ptali, co dl.
Filk: Pak jsme se li zeptat, kam ns polou. Nevdli. Ale ekli, a si nco najdeme. My jsme s sebou mli vybaven, motorov pily, j jsem si vzal i lezeck popruhy, kdyby bylo poteba. Tak jsme vyrazili sami. Skonili jsme v Moravsk Nov Vsi, kde ns hned navedli a u jsme byli zapaen.

Prce bylo zejm hodn, e?
Filk:
Bylo. Vude bylo hodn sutin, plechy, sklo. Na stechch byly zbytky taek, ty jsme taky sundvali. V jedn stee dokonce pistla n ciz pergola. A tak jsme ten prvn den dlali a do veera.

Jak dlouho jste tam vlastn vydreli?
Sosna:
Byli jsme tam celkem ti dny. Mohli bychom bt i dle, prce tam je pod dost, ale mli jsme i povinnosti jinde.

Vy jste oba skonili na acht letos?
Sosna: Konil jsem pi norovm propoutn, kdy se uzavral dl SA. Ale pracoval jsem v OKD jako dln technik, take jsem tch achet za ty roky poznal podstatn vce.
Filk: Konil jsem v beznu, neproel jsem zdravotn prohldkou. Na acht jsem pracoval od vyuen v roce 1989. Zanal jsem na Lazech, po vbuchu na Dole SM jsem peel tam a pracoval jsem na sanaci po vbuchu. Pak jsem ml raz, stelil mi sval na noze, k tomu se pidaly dal komplikace.

Te mte prci, nebo si jet uvte volna?
Sosna:
Dostal jsem odstupn, take se te rozhlm, co dl.
Filk: J mm kvli pracovnmu razu rentu.

Ptm se na to proto, e vichni kaj, jak hledaj zamstnance, take m zajm, jak je zjem o proputn hornky.
Sosna:
Njak zjem je, ale jet chci vyut lta a dodlat njak vci doma, dokud je as.
Filk: J te hlavn chodm po lkach. Mezitm mi toti jet nali rakovinu, take se lm. Ale snad to odhalili vas, pilo se na to dky tomu razu. Prim kal, e kdyby se na to nepilo vas, bylo by to hor.

Byl rozdl mezi tm, jak jste to, co se dlo na mst, vnmali vy a jak o tom informovala mdia?
Filk:
Novini se tam objevili obas naveer, kdy polevila ta nejvt vedra.
Sosna: Naivo to je pln jin, ne jak to vidte v televizi. To, co lovk vid, co se bav s usedlky, jak sly ty jejich osudy, to jsou stran vci.
Filk: Na druhou stranu bylo pkn seznamovat se s lidmi, kte se sebrali a jeli teba ze severnch ech. Pijeli jeepem, pivezli elektrocentrlu a pomhali.
Sosna: V roce 1997 jsem byl pomhat v Ztoru, kter byl tehdy zatopen, tohle bylo hor.