Politici stle nevd, co s podchodem v centru Pardubic. Zaven je est let

Podchod v centru Pardubic existuje u bezmla pl stolet, slavnostn se otvral 5. listopadu 1973.

Ovem d se ct, e soudruzi tehdejm rozhodnutm o vstavb propojky svm nstupcm na radnici mnoho radosti nenadlali. Podchod vlastn v poslednch destkch let tm neslouil k pvodnmu elu a v posledn dob mus bt dokonce zaven kvli havarijnmu stavu. A politici si lmou hlavu, co s objektem bude dl.

Monost je hned nkolik, ovem ani jedna nevynv svou vhodnost. Bude na zastupitelch, aby rozhodli. Nebude to snadn volba, piznv urit stupe bezradnosti nmstek primtora Petr Kva z ODS.

Podchod je zaven u od roku 2015. Mstt architekti by ho dokonce nejradji chtli zruit.

Sice tam mohou bt teba men obchody, ale nen tam pirozen osvtlen, a prostory tak nejsou vhodn z hlediska hygieny prce. V podchodu by teba mohly bt veejn zchodky, dnes u bvaj bez obsluhy, uvedl Ale Reisk z odboru hlavnho architekta.

Podle nmstka Kvae jsou ve he i dal monosti. Jako ta nejlevnj se jev zasypn.

To by nestlo dn velk penze, ovem je to proces nevratn, uvedl Kva s tm, e se stavbu nabz i opravit a vyut pro poteby msta nebo komerci. Dal monost je ho zakonzervovat a ekat, jestli nkoho nenapadne nco lepho ne ns, dodal Kva.

Podle nj se do oprav podchodu nikomu moc nechce, protoe by znamenaly uzavrku frekventovan silnice u Zelen brny. Ta je pro provoz v centru msta nezbytn a jej zaven by jist zpsobilo kolaps na rychlodrze.

Silnice vedouc kolem silninho koridoru by toti byla rzem jedin, kterou by se lid mohli dostat v Pardubicch ze zpadu na vchod.

Konstrukce je naruena vlhkost, dovnit zatk. Podchod lze opravit jedin svrchu. Jinak statika je v podku, je to poctiv betonov stavba. Je poteba opravit jenom izolace, ekl Petr Kva.

U dve politici pitom kali, e oprava podchodu a uzaven silnice jsou mon pouze v ppad, e bude stt severovchodn obchvat msta. Silnice z Polabin na Dubinu se vak jet ani nezaala stavt. Snad pt rok.

Kvli podchodu se msto i soudilo, muselo dt vpov z njmu podnikateli Vclavu Reindlovi, kter tam provozoval restauraci Kra Kra.

Ml smlouvu do jna 2018 a poadoval nhradu za ul zisk. Podnikatel poadoval po mst zhruba 7,7 milionu korun, pozdji stku o jeden milion snil. Soud nakonec nedvno rozhodl o odkodnm 845 tisc korun.

Nmst Republiky dostane novou podobu

Veden radnice navc plnuje i kompletn opravu nmst Republiky. Podle architekt by se mlo zmnit prakticky ve od systmu parkovn pes pravu zelen a po dlabu. Msto u m zpracovanou koncepci plnovan opravy.

Jedn se o vizuln scelen prostoru, odstrann ruivch fragment, jako je nevyuvan trvnk, nevyhovujc mobili, parkovn u paty kostela, ekl Ale Reisk.

Nmst by podle nj mlo mt velkoformtovou dlabu, podobnou t na td Mru, a zvauje se vyszen skupiny strom. K tomu nle i dopravn pravy run ulice, kter zemm vede.

Je mon zmna pechodu, byl by ir a kapacitnj, d se upravit vizuln pouitm podobnho materilu jako na td Mru a poslit interval na semaforech ve prospch chodc, ekl Reisk, kter upozoruje na to, e nmst je vlastn vstupem do mstsk pamtkov zny, a zaslou tak velkou pozornost.

Podle nmstka primtora Kvae by msto mohlo zmnit i systm pruh na silnici. Ve smru od Jahnovy tdy plnuje jeden pruh vyhradit pouze pro autobusy a cyklisty.

Denn tady projedou tisce cyklist, potebuj se dostat do centra na tdu Mru. Poslednch 100 metr bychom je dali do spolenho pruhu s autobusy, doplnil Kva, kter m vak na stole jet jeden podobn projekt i problm.

Urbanista: Podchod ani nadchod nerute

Radnice toti chce opravit Palackho tdu a u n si zase nen jista, zda by na n ml zstat nadchod, kter vede do Palce Pardubice. Zatm je ve he jeho zachovn i zbourn. Za nadchod i podchod u vak teba bojuje bval zastupitel msta a architekt Milan Koa.

Podle nj ruit jakkoliv mimorovov ken se silnic v centru petenm auty je hloupost.

Mn se tyto plny vbec nelb. V dob slc silnin dopravy je kad mimorovov ken v ulicch dobr. Ovem my v Pardubicch na to jdeme jinak. Nejprve zaveme podchod, dokonce ho chceme zasypat, a pak zase zbourme lvku, uvedl vystudovan urbanista Koa.