S Mekym se dalo mluvit o fotbale i bnch vcech, k reisr dokumentu Meky

Co bylo na potku prac na dokumentu o Miroslavu birkovi?
Kdy jsem pracoval na dokumentu King Skate o skejtov subkultue v eskoslovensku 80. let, poteboval jsem njakou dobovou muziku. Probral jsem se tehdejmi nahrvkami a zjistil jsem, e m vbec nebav, co se v t dob toilo a vydvalo v echch, zato m ale hrozn zaujala slovensk vlna.

m konkrtn?
To, co dlal Meky s Laco Lueniem, bylo srovnateln s britskou produkc. Mlo to stejnou energii a npaditost. Take jsme do King Skate zaadili nkolik jeho psniek, Meky nm vyel ve vem vstc. O pr tdn pozdji v Negativu, se na schzce mluvilo se o tom, e by mohl vzniknout film o Mekym.

Zaujalo m to, Meky se pak na King Skate zael podvat do Karlovch Var, kde jsme ho pustili len nahlas, co si pochvaloval a to se mi lbilo. Vzpt jsme se s hudebnm publicistou Honzou Vedralem pustili do scne a do prce. Nsledn probhla njak jednn s Negativem, mluvilo se o tom, e by mohl vzniknout film o Mekym, co m zaujalo a pustili jsme se do toho.

Jak na vs Meky psobil?
Byl to lovk posedl muzikou, neustle o n mluvil, pemlel o n, nasval ji a pracoval na n. A by to mohlo svdt k domnnce, e je odtren od reality a nic krom hudby ho nezajm. Co ale nebyla vbec pravda. S nm se dalo mluvit o fotbale, o dn ve spolenosti, o bnch vcech. Ke vemu ml pesn a vstin komente. Byl to velmi inspirativn lovk.

birka rovn se Beatles, to je znm a zait vc, ale on sledoval i hodn souasn hudby, e ano?
To byl takov mediln obraz, protoe vichni se ho na Beatles ptali. Kdy jsem nkomu ekl, e tom s Mekym, reakce byla zpravidla: no jasn, to jsou ti jeho Beatles, ale co tam m dl? Ale jak u jsem ekl, m na nm zaujaly hlavn vci, kter dlal s Laco Lueniem, ty pesahy do elektronick hudby. Beatles pro nj sice byli ivotn inspirac, ale takovch kapel si cenil mnohem vc. Navc poslouchal i aktuln hudbu, bavili jsme se spolu o Billie Eilish napklad.

Je obdivuhodn, e si cel ivot udrel schopnost objevovat novou hudbu, v pijmat nov vlivy a chodit do nejistoty. Protoe poslouchn novch neznmch vc je vlastn nejistota. Vtina lid se pi vnnm hudby v uritm vku zakonzervuje, ale to nebyl jeho ppad. Vdycky kval, e rock and roll je jedin brane, kde se sta u od mladch.

Plus typick britsky such humor…
Ten pouval v jednom kuse, dky emu bylo oberstvujc a pjemn bt v jeho blzkosti. Bral ivot zlehka, co samozejm neznamen, e by ho nco netrpilo. Ale dokzal se na vechno podvat s nadhledem. A kdy jsme pak se stejnm tbem, kter dlal film Meky, pipravovali plhodinov dokument o naten Modrho alba, brali jsme to vichni vetn nj jako pjemn setkn po ase. Byl to takov fajn pdavek k Mekymu.