Sthaky, drony, tanky, zsahovky. Na monovskm letiti dun Dny NATO

Armda se modernizuje, co mete vidt v na speciln expozici, kde mete srovnat nahrazovan a nov stroje, ekl ministr obrany Lubomr Metnar, kter akci zahjil.

Hejtman Moravskoslezskho kraje Ivo Vondrk pipomnl, e stovky vojk pomhaly bhem pandemie covid-19 a za to jim podle nj pat velk dk.

Brny monovskm letit se otevely po osm hodin. Jako jedna z mla letonch akc tohoto typu v Evrop jsou Dny NATO po roce opt pstupn veejnosti.

Vzhledem k hygienickm opatenm je poprv v historii akce ke vstupu potebn vstupenka, s m se poj i poteba prokzn bezinfeknosti.

Jet v ervenci ns ani nenapadlo, e budeme nejvt leton akc v esk republice, uvedl pedseda Zbynk Pavlak z Jagello 2000, kter akci organizuje.

Vstup na akci je zdarma a napklad v letech 2018 a 2019 ji navtvilo zhruba 220 tisc lid. Letos je kvli koronavirov pandemii poet divk omezen na 40 tisc na kad den.

Ministr zahrani Jakub Kulhnek vyzdvihl mezinrodn vznam akce. Jedn se o jednu z nejvtch bezpenostnch show na svt, poznamenal. Jsem pyn na to, e jsme pevnou soust Severoatlantick aliance, prohlsil mstopedseda vldy Jan Hamek.

Hlavnmi hvzdami letonho ronku budou modernmi technologiemi nabit stroje F-35A Lightning II a MQ-9 Reaper. Ty na statickch ukzkch dopln konvertopln CV-22B Osprey a ob transportn letoun C-5M Super Galaxy i vrtulnky AH-64D Apache, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper.

K vidn na zemi i ve vzduchu bude ve dvou kusech i nmeck transportn stroj A400M Atlas. Historick prvek v dynamick ukzce pinese legendrn transportn letoun z druh svtov vlky C-47 Dakota.

Dynamickm ukzkm budou vvodit sthac letouny F-16 z tmu Zeus Demo a SoloTurk, ale tak Gripeny z esk republiky, Maarska a vdska. Uk se i historit pedchdci Gripenu.

Bohat zastoupen maj i vrtulnky belgick AW109, vcarsk Super Puma i stroje esk armdy i slovensk UH-60 Black Hawk nebo nmeck EC-135. Poprv se na esk akci v dynamick ukzce pedstav letouny L-39NG a A-330 MRTT. V prletu bude k vidn i rakousk Typhoon a slovensk letouny Mig-29.

Z pozemn techniky jsou k vidn dv specializovan expozice vnovan modernizaci esk armdy a nmeckm jednotkm ochrany proti zbranm hromadnho nien.

Bude mon si prohldnout vdsk minomet Mjlner, expozici vnovanou esk a nmeck obrnn technice, stejn jako mnostv expozic jednotlivch eskch bezpenostnch sloek i jednotek a agentur Armdy R. Ty se pedstav v irokm spektru pozemnch dynamickch ukzek.

Z dvodu opaten proti en nemoci covid-19 je letos pro vstup do arelu potebn zajistit si jet ped akc vstupenku.Cel distribuce probh pouze online prostednictvm spolenosti Ticketportal.

Vstupenky se poizuj na jmno, piem vichni nvtvnci mus prokzat bezinfeknost dle platnch hygienickch nazen, piem na mst nen ji mon se otestovat. Siln doporuujeme validovat vstupenku s certifiktem pedem.