Vzcnost i nezbytnost. Ped 130 lety byl podn prvn patent na toaletn papr

Do t doby se papr bu prodval po nskm vzoru v arch, nebo v rulice, z n se musel papr pracn odtrhvat pomoc zoubk na drku. I pesto se nov vynlez prodval na konci 19. stolet s velkou diskrtnost pouze v lkrnch a zabalen do hndho balicho papru.

Nejstar zznamy zmiujc se o toaletnm papru se naly v nskch anlech z estho stolet. Britsk sinolog Joseph Needham (1900-1995) citoval nskho uence Jen Ȓ-tchueje, kter v roce 589 napsal: Papr, na kterm jsou citty nebo komente z Pti klasik nebo jmna sg, se neodvauji pout k toaletnm elm. Pt klasik je soubor pti zkladnch konfucinskch text uspodanch Konfuciem.

V roce 851 jeden cestovatel napsal: an si nedlaj pli velkou starost s istotou. Kdy dokon potebu, neomyj se vodou, ale jen otou paprem. V roce 1393 csask soud v Nan-ingu pouil asi 720 000 arch toaletnho papru, piem jednotliv archy mily 60 krt 90 centimetr. Sm csa Chung Wu a jeho rodina spotebovali 15 tisc arch obzvlt jemnho, parfmovanho toaletnho papru.

Zpadn civilizace papr na toaletch nejdve odmtala, protoe to dlouho byla jen luxusn komodita, a dl pouvala sv zaveden metody a nstroje vlnu, starou ltku, suchou trvu i vodu. Lid se nkdy uchlili k mechu, list, senu a dokonce i ke slm, napsala ve sv knize Papr: od emesel po hromadnou vrobu Sabine Schachtnerov.

Vykopvky stedovkch latrn ve starm hanzovnm mst Tartu v nynjm Estonsku odkryly kousky ltek pouvanch jako toaletn papr. Jejich odlin kvalita vypovd o spoleenskm postaven domcnosti. Jemnj, mk vlnn ltky natrhan na pruhy z kadodennho obleen – na nich jet msty zstaly hedvbn vivky – pouvaly bohat rodiny. Chud mli jen hrub, prost tkaniny.

Rozen novin a prmyslov vroby papru byly poslednm prlomem v pouvn tto suroviny coby hygienickho produktu. Splachovac zchody zaaly bt oblben ve druh polovin 19. stolet a nejprve se rozily v Anglii. Jejich vznik si nsledn vydal vrobu specilnho papru, kter neucpval odpadn trubky.

Dnes je toaletn papr samozejmost, pesto se ho napklad v minulm reimu obas nedostvalo. Nejzvanj problm s toalekem nastal v totalitnm eskoslovensku v roce 1988 po poru Harmaneckch papren na Slovensku. Chybjc papr lid nejastji nahrazovali nasthanmi prouky novin.

Za 130 let sv existence zaznamenal toaletn papr u jen mlo zmn. Dnes se sice d podit s vn hemnku, naskldan do nkolika vrstev a vyveden v modr i rov, ale to nejdleitj vylepen pilo v roce 1935. Americk spolenost Northern Tissue zaala prodvat a inzerovat toaletn papr bez tsek.